‘Aletheia’ er navnet på mit firma.

Ole.jpg

Mit eget navn er Ole Lauge Sørensen og jeg har arbejdet som konsulent inden for ledelses- og organisationsudvikling siden 2003. Tiden er blevet ligeligt fordelt mellem ‘Mercuri Urval’ og ‘ATTRACTOR - en del af Rambøll’. Jeg er 44 år og har base i Risskov.

 

udvalgte Opgaver

Psykologisk tryghed og arbejdsmiljø

Flere forløb med fokus på arbejdsmiljøet og særligt begrebet om psykologisk tryghed. Jeg har flere steder hjulpet organisationer med at finde frem til et højere niveau af psykologisk tryghed. Forskningsresultater viser en sammenhæng mellem tilstedeværet af psykologisk tryghed og sygefravær, medarbejdertilfredshed, evnen til innovation, medarbejderomsætning, resultatopnåelse og generel profitabilitet.

Ledelsesudvikling for direktion og øverste tre ledelseslag i mellemstor dansk bank

At hjælpe de øverste 35 ledere i banken med at gå fra ‘krise-ledelse’ til en involverende, frisættende og relationelt orienteret ledelsesstil.

Ledelsesudvikling for 30 global leaders i Siemens Gamesa

At hjælpe lederne med at få øje på mere bæredygtige, effektive og profitable ledelsesstile, særligt gennem begreber som psykologisk tryghed, anerkendelse, involvering og kompleksitet.

Ledelsesudviklingsseminar for ledergruppe i Randers Kommune

At hjælpe en ledergruppe med at få øje på egen praksis og derigennem stå stærkere i det fremadrettede lederskab. En caseorienteret superviserende tilgang blev anvendt. Herudover omhandlede det overvejelser om ledelsesmæssige positioner, og på hvilken måde ledelse, til dels, handler om at kunne træde ind og ud af disse.

Ledelsesudviklingsforløb for koncernledelsen i Syddjurs Kommune

At hjælpe koncernledelsen med at få indfriet sine strategiske mål samt at få etableret sig som som en samlet koncernledelse i bevægelsen fra klassisk søjle- og fagopdelt ledelse til en mere enhedsorienteret ledelse.

KOMUDBUD – kompetenceudvikling af medarbejdere inden for kommunalt udbudsarbejde

At hjælpe et indkøbsfællesskab på tværs af 13 kommuner med at finde et fælles sprog og en fælles tilgang til arbejdet med udbud og indkøb. Herunder udvikling af projekt- og proceskompetencer.

Projektledelse og implementering af teamorganisering, Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og læring

At hjælpe styrelsen med deres projektledelseskompetencer og samtidig facilitere en organisatorisk implementering af teamstruktur.

Systemisk projektlederuddannelse, Aarhus Kommune

At hjælpe Aarhus Kommune med at gennemføre en projektlederuddannelse som et led i en ledelsesmæssig beslutning om at professionalisere tilgangen til projektledelse.

Systemisk projektlederuddannelse, Faaborg-Midtfyn Kommune

At hjælpe Faaborg-Midtfyn Kommune med at gennemføre en projektlederuddannelse som et led i en ledelsesmæssig beslutning om at udbrede det systemiske grundlag til store dele af organisationen.

Ledelsesudvikling, Den Danske Scenekunstskole

Uddannelserne af skuespillere og dramatikere er blevet fusioneret til en landsdækkende organisation, og ledergruppen har udbedt sig konsulentbistand til at finde en passende og meningsfuld måde at være ledergruppe på i deres nye daglige virke.

Ledergruppeudvikling, Esbjerg Kommune

I forbindelse med skolereformen har Esbjerg Kommune udbedt sig assistance til at få faciliteteret processer for skoleledelsernes ny-organiserede team. Fokus har været organisering, effektivitet og fastholdelse af strategisk fokus.

Pædagogisk vision for Campus Kujalleq, Campus Kujalleq, Grønland

At gennemføre et forløb med fokus på det fremadrettede samarbejde underviserne imellem, med udgangspunkt i de gode oplevelser og succeshistorier, som allerede var en del af hverdagen for Campus Kujalleq.

Ledelsesudvikling på gymnasieskoler Grønland, GU-Nuuk - Midtgrønlands Gymnasiale Skole, Grønland

At hjælpe de fire gymnasier i Grønland i at kvalificere den måde, de udfører deres ledelsestilgang. Jeg udførte et lederudviklingsprojekt for alle fire gymnasier, og deltagerne var rektorer og deres mellemledere.

Systemisk projektlederuddannelse, Faaborg-Midtfyn Kommune

At hjælpe Faaborg-Midtfyn Kommune med at gennemføre en projektlederuddannelse som et led i en ledelsesmæssig beslutning om at udbrede det systemiske grundlag til store dele af organisationen.

Projektstyrer for uddannelses- og organisationsudviklingsforløb, Social- & Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

At hjælpe med at få fokus på, hvordan de kunne lykkes med at få initiativer gennemført i praksis.

Den systemiske lederuddannelse

Projektleder og underviser på en række af Rambøll Management Consulting – Attractors åbne lederuddannelser. Fokus på ledelse, lederrollen, effektive team, relationer, samarbejde og sprog.

Beskæftigelsesministeriet - Coaching og professionelle samtaler, Beskæftigelsesministeriet

Træning af medarbejdere fra styrelser og organisationer under Beskæftigelsesministeriet i professionel håndtering af samtaler. En stor del af deltagerne arbejder som tilsynsførende for Beskæftigelsesministeriet i forhold til forskellige virksomheder. Her skal de forvalte lovgivning med henblik på at motivere virksomhederne til overholdelse af regler om arbejdsmiljø.

Organisationsudvikling, Aarhus Maskinmesterskole

Formålet med projektet var, ud fra et systemisk perspektiv, at skabe en organisation af kompetente bidragsydere, som kan træffe beslutninger og agere i overensstemmelse med AAMS strategi og værdier.

Der ønskedes skabt gode rammer for læring i organisationen, så den blev klar til de forandringer den mødte. Herudover var målsætningen, at medarbejderne gennem udviklingsforløbet opnåede bedre relationer på tværs af organisationen, som kunne være med til, at udvikle ny samarbejds- og opgaveløsninger, innovation og forandringsparathed. Organisationen havde omkring 100 medarbejdere.

Udviklingsprojekt på sygedagpengeområdet, Beskæftigelsesregion Syddanmark

7 dages kompetenceudvikling for sagsbehandlere på sygedagpengeområdet inkl. teamcoaching og ledelsescoaching.

Resultatbaseret styring af den helhedsorienterede ungeindsats, Skanderborg Kommune

At bistå Skanderborg Kommune i forbindelse med et projekt om sikring af en helhedsorienteret ungeindsats. Projektet omfattede udvikling og implementering af resultatbaseret styring og ledelse, herunder coaching af medarbejdere.

Performance Leadership i Skanderborg Kommune, Skanderborg Kommune

Gennemførelsen af et Performance Leadership forløb i Skanderborg Kommune med kombination af traditionel resultatbaseret styringstilgang og samtale og ledelsestræning for at styrke en helhedsorienteret ungeindsats.

Projekt ”Særtoget til uddannelse og beskæftigelse”, Servicestyrelsen

Projekt ”Særtoget til uddannelse og beskæftigelse” var et helhedsorienteret og tværfagligt forløb for anbragte og tidligere anbragte unge, som havde til formål at give den unge fra det 16. år den nødvendige og relevante støtte i forbindelse med overgangen til voksenlivet med et specifikt fokus på, at den unge får fodfæste i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt i bredere forstand at få bedre kontrol over dagligdag og livssituation.

DOL-Personaleledelse, Aarhus Kommune

Uddannelse af ledere fra Aarhus Kommune på DOL-modulet omkring personaleledelse, som er et modul af flere relateret til at lederne opnår Diplomuddannelsen i ledelse.

Kompetenceudviklingsprojekt, Ringkøbing/Skjern, Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner, Udvikler

Udvikling af jobcenterkonsulenternes kompetencer i forhold til deres samarbejde med lokale virksomheder, samt i deres møde med borgere.

Kompetence- og værdiudviklingsforløb, Svendborg Kommune

Implementering af værdier samt afklaring og udvikling af kompetencer af 80 medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen.

Kompetence- og værdiudviklingsforløb, Odense Kommune

Implementering af værdier samt afklaring og udvikling af kompetencer af 110 medarbejdere i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Strategi og ledelse, Skat

Implementering af strategi i flere afdelinger af Skat i forbindelse med stor landsdækkende fusion.