tilpassede forløb

Ledelse er altid en unik størrelse, der udspringer af og bliver til som følge af en helt konkret kontekst, som man i ethvert udviklingsforløb er nødt til at starte med at få øje på: Hvem er involveret? Hvad vil jeg opnå med udviklingsforløbet? Hvad kendetegner ledelsen nu? Hvad er strategien? Hvad kendetegner organisationen? Hvordan kommunikeres der? Spørgsmål som disse - og mange flere - vil være mit udgangspunkt for tilrettelæggelsen af  lige præcis det udviklingsforløb som du har brug for.


kommunal topledelse

En af de unikke kontekster nævnt ovenfor, er det der kendetegner opgaven med topledelse. Eksempelvis har kommunale topledere nogle helt særlige opmærksomheder som de skal navigere ud fra, ikke mindst på grund af den tætte kobling til det politiske niveau i relation til udvalgs- og borgmesterbetjening. Samtidig har kommunale topledelser en opgave der minder om en ambassadørfunktion, i relation til andre kommuner, styrelser, ministerier, erhvervsliv og mere. Det er blandet i dette lys, at jeg tænker, at kommunal topledelse skal tænkes frem.


forandrings-ledelse

Arbejdet med forandringsledelse er ikke kun noget man gør i relation til afgrænsede projekter som har et start- og et stoptidspunkt. Det er en kontinuerlig proces som bør være en helt naturlig del af den daglige ledelsesopgave. Hvis man som leder har en opmærksomhed herpå, så vil de større forandringsprojekter - der netop er afgrænsede i tid og rum - falde væsentligt bedre ud.


strategisk ledelse

Strategisk ledelse handler for mig om, at kunne navigere i en foranderlig verden. En af lederens opgaver er at kunne bevæge sig selv, den øvrige ledergruppe, organisationen og medarbejderne i retning af noget meningsfuldt. Strategisk ledelse handler derfor rigtig meget om, at få øje de forandrede vilkår for organisationens virke - internt som eksternt - og samtidig finde en måde reagere på, der gør det hele bæredygtigt i relation til det som har værdi. Strategisk ledelse bliver yderligere kompliceret af, at bevægelse finder sted alle steder hele tiden.