systemisk projektledelse

Projektledelse bliver ofte sidestillet med klassiske værktøjer, såsom målanalyse, interessentanalyse, risikoanalyse, planlægning og andre lignende styringsværktøjer. En anden del af projektledelsesopgaven, drejer sig om det som jeg kalder ledelsesopgaven, nemlig at få nogle mennesker til i fællesskab, at nå et foruddefineret mål, på et givent tidspunkt, inden for nogle foruddefinerede rammer. God projektledelse hander for mig om, at få skabt god projektledelse i mødet mellem styringsværkstøjerne og ledelseopgaven - begge elementer er nødvendige for at komme godt i mål.

Jeg afholder åbne projektlederuddannelser når jeg har fået tilstrækkeligt med tilmeldinger, og gruppen fremstår komplementær.

For tilmelding eller yderligere spørgsmål, skriv til mig på ole@aletheia.dk eller ring til mig på tlf. 9392 1616.