projektledelse

Projektledelse bliver ofte sidestillet med klassiske værktøjer, så som målanalyse, interessentanalyse, risikoanalyse, planlægning og andre lignende styringsværktøjer. En anden del af projektledelsesopgaven, drejer sig om det som jeg kalder ledelsesopgaven, nemlig at få nogle mennesker til i fællesskab, at nå et foruddefineret mål, på et givent tidspunkt, inden for nogle foruddefinerede rammer. God projektledelse hander for mig om, at få skabt god projektledelse i mødet mellem styringsværkstøjerne og ledelseopgaven - begge elementer er nødvendige for at komme godt i mål.