procesfacilitering

En måde at forstå facilitering på, er at sige, at virkeligheden ikke kan opdeles i indhold og form, men at det hænger sammen. Formen er altså med til at skabe vores forståelse af indholdet, og omvendt....kernen i procesfacilitering er for mig, at have forstået netop dette!