Hvorfor hedder firmaet Aletheia? Aletheia er et gammelt græsk ord og betyder, at noget er "ikke gemt" at noget er "ikke skjult", at det er "utilsløret". Aletheia handler som begreb om, at få øje på det som man endnu ikke har fået øje på. At gøre det ikke-åbenbarede, åbenbaret. Og det handler rejsen til en bedre ledelsestilgang eller organiseringsform også ofte om - om at få øje på noget som man ikke har set før, for så derefter at kunne noget man ikke kunne tidligere.